Focus Financial

Uw toekomst hoeft geen puzzel te zijn!

Onze Diensten

Door een persoonlijke en een tijdige aanpak in combinatie met een intensieve inventarisatie wordt de toekomst van de DGA en Ondernemer in Privé niet alleen in beeld gebracht maar de haalbaarheid actueler. Complexe financiële situaties, bedrijfsopvolging en externe vermogensbronnen, vragen aandacht van specialisten. Dit geldt voor veel ondernemers en DGA’s, vrije beroeps beoefenaars en vermogende particulieren. Met een juiste balans tussen werken en leven, een praktisch financieel inzicht, hoeft een onbezorgde toekomst geen puzzel te zijn.

  

1. De Ondernemer/DGA

Praktische ondersteuning voor alle (financiële) zaken boven de werkmaatschappij. Veel ondernemers lopen naast hun normale ondernemers- werkzaamheden bijna dagelijks tegen vragen op, die betrekking hebben op de financiële huishouding boven de werkmaatschappij. Zit uw vermogen op de juist plek? Moet er herstructurering plaats vinden om het bedrijf voor de toekomst verkoop klaar te maken. Cash-management of beleggingen binnen de bedrijfsonderdelen vragen vaak meer aandacht dan wenselijk. Zorg dat hiervoor de juiste sparringpartner beschikbaar is. Hierover zijn zowel incidentele als structurele afspraken te  maken.

 

2. Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht.

Het signaleren van bedrijfsopvolging en overdracht is voor veel ondernemers geen dagelijkse bezigheid, maar in het achterhoofd speelt dit wel een rol. Zeker wanneer er kinderen zijn die mogelijk interesse hebben. Of wanneer er geen directe opvolging beschikbaar is, zal er toch extern gezocht moeten worden. Het belang van een passende opvolging zal uiteindelijk ook van belang zijn bij uw pensioen of eventuele aanvulling hierop. Als partner van Bender Brandwijk & Partners ondersteunen en begeleiden wij de directeur-groot aandeelhouders (DGA’s) van MKB-bedrijven, om meer uit hun onderneming te halen, via de volgende diensten:

a. Sparringpartner; Sneller inzicht in wat er moet gebeuren; 

b. Organisatiediagnose: Ontdek braakliggende ondernemingskansen en pak risico's aan;

c. Bedrijfswaardering en waardegroei: Weet wat uw bedrijf waard is en hoe u er meer van maakt;

d. Overdracht van bedrijven: Begeleiding bij het aan- en/of verkopen of fuseren van bedrijven;

e. Interim management: Ondersteuning op niveau op cruciale momenten

f. Nazorg: (al dan niet preventieve) zorg in geval van uitvallen van de DGA

 

3. Nalatenschap begeleiding

Wanneer bij een overlijden de erfgenamen geen kans zien om de vrijgevallen nalatenschap op een correcte en nette manier zelf af te handelen kan gevraagd worden of Focus Financial als gevolmachtigde kan optreden. Veelal bij erfgenamen welke zijn verdeeld over meerdere generaties of wanneer verschil van inzicht een snelle afwikkeling in de weg staat. Wanneer een externe, onafhankelijke partij gevraagd wordt hierin te bemiddelen, heeft dit vrijwel altijd tot een versnelde afwikkeling geleid. Kennis van zaken, een groot netwerk van specialisten op gebieden zoals notariaat, fiscaal en vastgoed is een buitengewoon voordeel om snel en effectief te handelen in het belang van alle erfgenamen. Betrokkenheid, kennis van de omgevingsfactoren en integriteit zijn hierbij kenmerken die alle betrokkenen zullen aanspreken.      

                                  

4. Vermogensmanager 

Bent u op zoek naar een partij die uw vermogen op de juiste wijze beheerd, waarbij uw wensen en geaccepteerde risico's centraal staan,? Wij dragen zorg voor meest optimale aansluiting van een vermogensbeheerder. Dit specialistische werk vraagt een uiterst professionele benadering met de juiste click. Uw vermogen is meer dan uw bezit. Het is een potentieel om uw zakelijke en persoonlijke doelen te realiseren. Daarvoor moet u wel de juiste beslissingen kunnen én durven maken. Mijn partners weten welke en laten u dat met plezier zien. Uw vermogen kunnen zij actief beheren, of u adviseren bij uw beleggingen.  ONAFHANKELIJK, en altijd met open vizier. Meer rendement uit uw vermogen, door continuïteit.

U en iedere andere belegger heeft een uniek profiel dat redelijkerwijs niet is in te delen in 2 of 3 brede categorieën. Voor meer rendement streven wij naar:    

- wederzijds begrip en vertrouwen, door een langdurige relatie aan te gaan     

- maatwerk, door uw situatie, voorkeuren en doelstellingen te begrijpen         

- een vruchtbare en doeltreffende samenwerking door continuïteit.

 


U bent het, waar het bij ons om draait.

Samenwerken met ons betekent rust voor u.

Omdat u met professionals samenwerkt!